คลิปวีดีโอ – ครอบครัว IN J HOUSE

“ทุกวันนี้เจโอก็มีบ้างที่ตื่นมางอแงครับ
เค้ายังเป็นเด็กเล็ก ที่พร้อมจะก้าวไปสู่วัยเด็กโตอย่างสมบูรณ์”