คุณแม่ก่อนคลอด

Diabetes-pegnant

11 Jun: แชร์ประสบการณ์! การตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 4 เข็ม

เราเลยจำเป็นที่ต้องตรวจเบาหวาน ซึ่งการตรวจจะแบ่งเป็น 2 ครั้งอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นว่า ครั้งแรก จะเจาะ 1 เข็ม ถ้าเกิน 140 ทางโรงพยาบาลจะเรียกมาเจาะโดยละเอียดอีก 4 เข็ม!!!  

Screen Shot 2561-12-29 at 15.03.54

12 Dec: ความในใจของคุณแม่ที่มีต่อคุณพ่อคนเก่ง

เคยบอกกับแม่เสมอว่า…ถ้าไม่เจอคนที่เหมือนพ่อ ก็จะไม่แต่ง!!! เพราะมั่นใจมาก ว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ พ่อสอนให้ทำเองทุกอย่าง พ่อสอนให้เราเป็นคนเก่ง เราไปไหนคนเดียวได้ เราหาเงินเองได้สบายมาก

Diabetes-pegnant

29 Nov: แชร์ประสบการณ์! การตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 4 เข็ม

เราเลยจำเป็นที่ต้องตรวจเบาหวาน ซึ่งการตรวจจะแบ่งเป็น 2 ครั้งอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นว่า ครั้งแรก จะเจาะ 1 เข็ม ถ้าเกิน 140 ทางโรงพยาบาลจะเรียกมาเจาะโดยละเอียดอีก 4 เข็ม!!!